Pušmucovas katoļu baznīca , baznīcas

Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas nov., LV-5742
Tipisks mūra baznīcas paraugs. Celta no pelēkajiem akmeņiem 1852. gadā pēc arhitekta Paracco projekta

Pušmucovas katoļu baznīca, baznīcas

Adrese: Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas nov., LV-5742
Tālrunis: +371 26171746, +371 28345990
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: