Stiglovas katoļu baznīca , baznīcas

Stiglova, Mērdzenes pag., Kārsavas nov., LV-5726
Pamatus baznīcai lika jezuīti 1706. gadā. 1769. gadā baznīca pārvesta no Mērdzenes (Mihalovas) uz Stiglovu. Tā ir koka celtne ar diviem torņiem, trim altāriem. Interjers veidots no gipša, senlaicīgu franču litogrāfiju veidā. Baznīcai blakus atrodas divas koka kapellas ar zvanu torņiem, teritoriju apjož akmens mūris. 23. aprīlis ir draudzes galvenie svētki par godu Sv. Jurim

Stiglovas katoļu baznīca, baznīcas

Adrese: Stiglova, Mērdzenes pag., Kārsavas nov., LV-5726
Tālrunis: +371 65722225
Avots:

Objekti tuvumā

Stiglovas katoļu baznīca
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: