Piemiņas zīme slavenajam vācu filozofam Imanuelam Kantam , kultūras objekti, piemiņas vietas

Bāriņu un Dārza ielas krustojums, Liepāja
Bāriņa un Dārza ielas krustojumā savulaik darbojusies privāta tipogrāfija, kurā 1790.gadā iespiests slavenais Imanuēla Kanta darbs "Spriešanas spējas kritika". Ir pamats uzskatīt, ka Kants savulaik apmeklējis Liepāju, lai arī pilnīgu dokumentāru pierādījumu par to trūkst.

Piemiņas zīme slavenajam vācu filozofam Imanuelam Kantam, kultūras objekti, piemiņas vietas

Adrese: Bāriņu un Dārza ielas krustojums, Liepāja
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: