Zemgales Tūrisma asociācija,

Zemgales Tūrisma asociācija
travelzemgale.lv
+371 26457713

Filozofija un darba princips

Asociācija (ZTA) dibināta 2003.gada, tā apvieno reģiona tūrisma objektus un uzņēmējus, tūrisma speciālistus. Tās mērķis ir veidot tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt mūsdienīgas, vidi saudzējošas tūrisma nozares attīstību Zemgalē.

Asociācija darbojas divos galvenajos virzienos –  biedru interešu pārstāvniecību un plašāku tūrisma un viesmīlības pakalpojumu sniedzēju iesaisti ZTA aktivitātes, kā arī  biedru un Zemgales tūrisma piedāvājuma pozicionēšana un popularizēšana vietējā un starptautiskā tūrisma tirgū un tūrisma produktu attīstības veicināšana.

ZTA ir piecas reģionālās nodaļas, kuras īsteno asociācijas kopīgo mērķu sasniegšanu, veicinot tūrisma uzņēmēju ciešāku sadarbību un iesaisti reģiona tūrisma nozares attīstībā.

Nodaļu uzdevumos ir:

  • iesaistīt tūrisma pakalpojumu sniedzējus ZTA biedru rindās, lai īstenotu asociācijas mērķus;
  • veidot jaunus, tematiskus tūrisma produktus nodaļas ietvaros vai sadarbojoties plašākā reģionā;
  • nodrošināt patstāvīgu un atgriezenisku saikni starp nodaļām, ZTA valdi un biedriem; 
  • pārstāvēt savas nodaļas teritorijā esošo tūrisma pakalpojumu sniedzēju intereses ZTA valdē.

Ja Tevi interesē Zemgales tūrisma attīstība un mārketings, ja darbojies šajā nozarē vai vēl plāno - iesaisties un līdzdarbojies!

Rātslaukums 1, Bauska, LV -3901

info @travelzemgale.lv


ZTA, biedrība