Pasākumos Siguldā atteiksies no plastmasas traukiem

Veicinot videi un cilvēkam draudzīgu, kā arī ekonomiski pamatotu un ilgtspējīgu darbību Siguldas novadā, pašvaldība nākamajam darba cēlienam uzstādījusi mērķi samazināt ietekmi uz vidi pašvaldības darbā, teritorijas apsaimniekošanā un pasākumu norisē, kā arī popularizēt sabiedrībā videi draudzīgu saimniekošanu ne tikai publiskajā teritorijā, bet arī privātīpašumā. Patlaban nākamā gada budžeta plānošanas sanāksmēs norit diskusijas par iespējām veikt pakāpeniskas izmaiņas saistošajos noteikumos un pašvaldības darbā īstenot videi draudzīgas idejas.

Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus atbalstīt videi draudzīgu saimniekošanu un sekot idejām, kuras ikviens var īstenot savā īpašumā, piemēram, šķirojot atkritumus, vairāk pārvietojoties ar velosipēdu, nelaist gaisā hēlija balonus un neveikt uguņošana, kā arī rūpēties par savu un līdzcilvēku veselību un labsajūtu ikdienā. Tāpat aicinām sazināties ar pašvaldību elektroniski un elektroniski pieejamos pakalpojumus saņemt e-pastā.

"Siguldas novada pašvaldība uzņemsies arvien lielāku atbildību par apkārtējās vides saudzēšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Mūsu pienākums ir sabalansēt biznesa intereses un pašvaldības teritorijas apsaimniekošanu ar vides aizsardzību, jo tikai saprātīga saimniekošana ilgtermiņā nodrošinās iespēju saglabāt līdzsvaru dabā arī turpmāk. Šodien sāksim ar mazākām lietām, ar idejām un to pakāpenisku realizāciju," uzskata Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Videi draudzīga teritorijas apsaimniekošana

Uzsākot ielu un ceļu apsaimniekošanu ziemas periodā, pašvaldība un infrastruktūras apsaimniekošanas uzņēmumi nolēmuši samazināt kaisāmā sāls lietojumu ne tikai uz ielām, bet arī uz gājēju ietvēm. Saudzējot ielu, ceļu, gājēju ietvju segumu, apstādījumus ielu un ceļu malās, kā arī iedzīvotāju apavus un dzīvnieku ķepas, kaisīšanai lielākoties tiks izmantotas smiltis. Ielu krustojumos un citās bīstamās vietās pēc nepieciešamības atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem tiks izmantots sāls–smilts maisījums.

Tāpat arī pašvaldība izskata iespēju samazināt apgaismojuma daudzumu un ilgumu rudens un ziemas periodā nakts stundās, darba dienu vakaros un svētdien ielu un ceļu laternas izslēdzot jau pusnaktī un atjaunojot pēc plkst. 5.30 no rīta. Savukārt piektdienu un sestdienu vakaros ielu un ceļu apgaismojums tiks izslēgts plkst. 1.00 naktī, bet atjaunots plkst. 5.30. Tāpat kā līdz šim diennakts tumšajā laikā apgaismojums tiks saglabāts pie gājēju pārejām, nozīmīgākajos krustojumos, kā arī katra trešā laterna, kur tas iespējams un atļauj sistēmas iestatījumi.

Nevajadzīgu atkritumu ierobežošana un esošā šķirošana

Kā viens no būtiskiem virzieniem videi draudzīgākas saimniekošanas jomā ir atkritumu šķirošana, kurā jau šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 74% novadnieku. SIA "Jumis" Siguldas novadā izvietojis jau 75 šķirošanas punktus, kuros uzstādīti 135 šķirošanas konteineri stiklam un vieglajam iepakojumam. Izveidots arī atkritumu šķirošanas laukums Siguldas pagasta "Zemdegās".

Lai veicinātu atkritumu šķirošanu iestādēs, pašvaldība atkritumu šķirošanas urnas iekštelpās nodrošinās visās izglītības un pašvaldības iestādēs. Papildus šķirošanas konteineriem, pašvaldība iespēju robežās šķirošanas urnas izvietotas arī novada publiskajā teritorijā. Atkritumus jau šobrīd iekštelpās šķiro kultūras centrs "Siguldas devons" un bērnudārzs "Ieviņa". Atsevišķas frakcijas šķiro arī citas iestādes.

Lai neradītu atkritumus un neapdraudētu ne tikai dzīvniekus, bet arī vidi kopumā, Siguldas novada pašvaldība saistošajos noteikumos iestrādās normu, ka novada teritorijā gaisā nedrīkst laist hēlija balonus un laternas, publiskajos pasākumos izmantot plastmasas vienreizējos traukus, kā arī aicinās neveikt uguņošanu, izņemot gadumijas pasākumu. Pirmais pasākums, kurā tiks īstenota videi draudzīgas taras lietošanas ēdināšanas jomā būs Ziemas garšu svinēšana Siguldas pilsdrupu estrādē 25. janvārī.

Nākamajā gadā visos kultūras pasākumos tā organizatoram būs jānodrošina papīra taras vai depozīttrauku lietojums, kā arī tā efektīva savākšana, nodošana pārstrādei vai mazgāšana. Pašvaldība šo aicina ievērot arī plašākos privātos pasākumos vai uzņēmumu rīkotos dārza svētkos. Papildus tam pašvaldība saistošajos noteikumos nākotnē iestrādās grozījumus, kas paredz atlaides tiem uzņēmējiem, kuri izbraukuma tirdzniecības vietās veicinās bezatkritumu un beziesaiņojuma preču tirdzniecību vai nodarbosies ar bioloģisko lauksaimniecību.

Siguldas novada pašvaldība jau iepriekš ir informējusi, ka pērn tika plānota zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Siguldas pagastā, ko nebija iespējams uzsākt realizēt, jo nav iespēju saņemt kredīta līdzekļus Valsts kasē. Lai iedzīvotājiem būtu iespēja nodot zaļos un dārza atkritumus, pašvaldība divas reizes gadā sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju SIA "Jumis" organizē zaļo atkritumu savākšanu 120 litru maisos. Pašvaldības speciālisti veikuši aprēķinus, ka 140 litru biodegradablo maisu izmantošana turpmāk radītu 16% izmaksu pieaugumu, ko pašvaldība ieplānos nākamā gada budžetā. Tiks meklēti arī citi veidi lapu savākšanai novada teritorijā.

Mobilitātes veicināšana

Pašvaldība jau rosinājusi AS "Pasažieru vilciens" un Satiksmes ministriju izveidot vēl divus ekspresvilciena reisus maršrutā Cēsis–Rīga, uzlabojot vilciena satiksmi un veicinot Siguldas stacijas un autoostas kā multimodālā punkta attīstību. Pašvaldības arī nodrošina pilsētas maršruta un citu sabiedriskā transporta maršrutu izmantošanu vairākām iedzīvotāju grupām bez maksas, uzrādot iedzīvotāja ID karti. Nākamajā pavasarī atsāksies darbs pie velonovietņu izvietošanas novadā, kā arī ceļa norāžu sakārtošanas Siguldas novada teritorijā. Siguldas novada pašvaldībai piederošos stāvlaukumos un citviet novadā, kur tas būs nepieciešams, tiks izvietotas ceļa zīmes Nr. 845 "Izslēgt motoru", lai lieki nedarbinātu transportlīdzekļus un nepiesārņotu dabu ar izplūdes gāzēm.

Tāpat nākamajā gadā pašvaldība plāno iegādāties piecus velosipēdus, ar kuriem pašvaldības darbinieki, pārvietojoties starp pašvaldības filiālēm un iestādēm, kā arī apsekojot teritoriju, varēs pārvietoties videi draudzīgā veidā.

Samazināts papīra lietojums, uzlabojot elektronisko dokumentu apriti pašvaldībā

Pašvaldībā dokumentu vadības sistēmu "Namejs" darbinieki lieto jau vairāk nekā divus gadus, bet šajā gadā uzsākta arī elektroniska līgumu aprites kārtība. Drīzumā, cik vien tas būs iespējams, pašvaldība pāries uz iespējami plašāku elektronisko dokumentu apriti. Ņemot vērā to, ka vairāku pašvaldības pārvalžu darbība notiek elektroniski dažādu nozaru datubāzēs un dokumenti jāiesniedz elektroniski, kā arī e-paraksta plašāku izmantošanu iedzīvotāju vidū, nākotnē palielināsies arī pakalpojumu skaits, ko iespējams saņemt pašvaldības e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv. Līdz šim apkopotā statistika liecina, ka pašvaldības iedzīvotāji jau 1124 reizes ir izmantojuši iespēju pieteikt pašvaldības pakalpojumus digitāli.

Papildus tam Siguldas novada pašvaldībā, lai gan normatīvie akti to paredz piemērot tikai no 1. janvāra, būvniecības procesa dokumentāciju ir iespējams iesniegt digitāli. Ikviens, kurš vēlas kaut ko pārbūvēt vai būvēt no jauna, būvniecības procesa dokumentāciju jau tagad var iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Nākotnē pašvaldība meklēs iespēju atteikties arī no papīra afišām, bet atspoguļot tās elektroniski, meklējot mūsdienīgus risinājumus pilsētvidē.

Papildus tam tiek apzināta iespēja visus pašvaldības iestāžu bērnudārzus pieslēgt e-klases sistēmai, lai informācijas aprite notiktu līdzīgi kā skolās. Šai sistēma jau pieslēgusies Mores pamatskolas pirmsskolas grupa un to atzinīgi novērtē arī vecāki un pedagogi.

Citi jauninājumi, kuri tiks ieviesti turpmāk

Siguldas novada pašvaldība arī turpmāk veicinās daudzdzīvokļu māju siltināšanu, piešķirot līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai lauku teritorijās, kā arī veicinās atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumapgādē. Tāpat tiks veicināta arī krāna ūdens dzeršana, vienlaikus informējot, ka ne visi avota ūdeņi Siguldas novada teritorijā uzrāda teicamu dzeramā ūdens kvalitāti. Turpmāk, noslēdzoties līgumiem par dzeramā ūdens plastmasas pudeļu piegādi Siguldas novada izglītības, kultūras, sporta un pašvaldības iestādēs, tie netiks atjaunoti un visi pašvaldības darbinieki un iestāžu apmeklētāji, taupot resursus un nepalielinot izlietotās taras daudzumu, uzturā lietos krāna ūdeni, kura kvalitāti ik mēnesi uzrauga ne tikai SIA "Saltavots", bet arī pašas iestādes. Atsevišķos gadījumos varētu tikt lietots ūdens no stikla pudelēm.

Siguldas novada pašvaldība aicina novadniekus atbalstīt videi draudzīgas saimniekošanas metodes un rosināt arvien jaunas iniciatīvas, sūtot ierosinājumus uz e-pasta adresi prese@sigulda.lv.

KOMENTĀRI

(vārds) Ieraksti rezultātu

SADAļU ATBALSTA:

 
Ceļojumu un atpūtas piedāvājumi:
Atpūtas un ceļojumu piedāvājumi 30.03.2020 - 06.04.2020 Sudmaļu pilskalns TAKA
Sudmaļu pilskalnu pirmais 1882. gadā reģistrēja A. Bīlenšteins. 1926. gadā pilskalna aprakstu un uzmērījumu publicēja E. Brastiņš. | Skatīt vairāk
Latvija
Valmieras vasaras teātra festivāls  Valmieras Tūrisma informācijas centrs
No 7. līdz 9. augustam Valmierā norisināsies Valmieras vasaras teātra festivāls, piedāvājot iepazīt pilsētu un tās noslēpumus. | Skatīt vairāk
Tūrisma piedāvājums Daugavpilī TAKA
Daugavpils ir pievilcīgs un daudzveidīgs tūrisma galamērķis, kas savus viesus sagaida un iepriecina ar plašu tūrisma piedāvājumu klāstu. | Skatīt vairāk
Itāļu Restorāns un Egles Villa TAKA
Restorāns Latgalē vilina savus viesus ar izsmalcinātiem, itāļu garšas tradīciju piesātinātiem ēdieniem, kas gatavoti tikai no augstas kvalitātes | Skatīt vairāk

Par mums | Reklāma un Sadarbība | Kontakti | Autortiesības | Vakances | Prakse studentiem | Partneriem
All rights reserved © 2002 - 2020 BalticTravelnews.com | Design & maintenance © 2000 - 2020 1st-studio.com

 
Total Timed::0.3039999sec.