TŪRISMA BIZNESS | Bizness

Tūroperators «Tez Tour» informē par maija ceļojumu izmaiņām

Tūroperators «Tez Tour» informē par maija ceļojumu izmaiņām:

Sakarā ar pieņemto LR valdības lēmumu par ārkārtas stāvokļa pagarināšanu līdz 12. maijam, lidojumi, kas bija ieplānoti periodā līdz 12. maijam, nenotiks.

Visas rezervācijas var tikt pārceltas saskaņā ar šādiem noteikumiem:

Turcija (Antalja), izlidošana 17., 21., 24., 25., 26., 28., 30. aprīlī/ 01., 02., 03., 05., 07., 08., 09., 10., 12. maijā:

• pārcelšana uz citiem periodiem un virzieniem iespējama par spēkā esošajām cenām;

• pārcelšana uz līdzvērtīgiem lidojumiem 2021. gada aprīlī un maijā ar atbilstošiem iepriekšējiem nosacījumiem (tūristu uzvārdi, viesnīca, numura tips un atpūtas periods) – bez ceļojumu pakešu cenu izmaiņām;

• anulācija un vaučera saņemšana.

Grieķija (Krēta) , izlidošana 26. aprīlī/ 03., 10. maijā:

• pārcelšana uz citiem periodiem un virzieniem iespējama par spēkā esošajām cenām;

• pārcelšana uz līdzvērtīgiem lidojumiem 2021. gada aprīlī un maijā ar atbilstošiem iepriekšējiem nosacījumiem (tūristu uzvārdi, viesnīca, numura tips un atpūtas periods) – bez ceļojumu pakešu cenu izmaiņām;

• anulācija un vaučera saņemšana.

Kipra (Larnaka) , izlidošana 18., 25. aprīlī/ 02., 09. maijā:

• pārcelšana uz citiem atpūtas periodiem rudenī – pēc pieprasījuma, rakstot uz request

Grieķija (Roda) – ar paredzēto ierašanos kūrortos 08. maijā & Itālija (Katānija, Sicīlija) ar paredzēto ierašanos kūrortos 10. maijā:

• pārcelšana uz citiem virzieniem iespējama par spēkā esošajām cenām;

• anulācija un vaučera saņemšana.

Kompānija TEZ TOUR dara visu iespējamo, lai aiztaupītu saviem partneriem un klientiem liekus satraukumus un stresus, kā arī izmanto visus savus resursus un uzkrāto pieredzi, lai saglabāt jau apmaksātos naudas līdzekļus par rezervācijām – neatkarīgi no viesnīcu īpašnieku, pārvadātāju firmu un citu tūrisma pakalpojumu sniedzēju lēmumiem!

TEZ TOUR ir atjaunojuši izmaiņu veikšanas noteikumus rezervācijām un viegli saprotamas atbildes uz visbiežāk uzdodamajiem jautājumiem.

RULES COVID-19

Izmaiņu veikšanas noteikumi rezervācijās (atjaunots 08.04.2020).

Uz visām rezervācijām no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 30. jūnijam attiecas sekojoši iespējamo izmaiņu noteikumi kuri tiek piemēroti saskaņā ar klienta izvēli:

- rezervācijas pārcelšana uz spēkā esošajām Vasaras sezonas 2020 programmām ar izlidošanu pēc 30. jūnija;

- rezervācijas pārcelšana uz Ziemas sezonas 2020/2021 programmām tiklīdz tiks nopublicētas to cenas;

- rezervācijas pārcelšana uz Vasaras sezonas 2021 programmām tiklīdz tiks nopublicētas to cenas;

- gadījumā ja klients patlaban nevar pieņemt attiecīgu lēmumu par rezervācijas pārcelšanu, naudas līdzekļi tiks atstāti esošajā rezervācijā – ar iespēju tos izmantot jebkurā TEZ TOUR programmā ar izlidošanu no Rīgas kas būs spēkā uz jaunās rezervācijas veikšanas brīdi (līdz 31.12.2020.). Tūrisma aģentūras klientiem savā vārdā var izsniegt apliecinājumu par samaksāto summu – vaučeru, norādot tajā klienta datus, rezervācijas numuru un apmaksātās summas lielumu, kas pārceļama uz jauno rezervāciju pilnā apmērā. Tādas rekomendācijas sniedz arī PTAC savā š. g. 18. marta preses relīzē, ar kuru var iepazīties PTAC vietnē www.ptac.gov.lv. Lai ietaupītu jums laiku, esam sagatavojuši attiecīgas formas paraugu, kuru izsniegt tūristiem - https://ej.uz/v-paraugs;

- gadījumā ja rodas jautājumi par ceļojumu pakešu cenām un grupas atlaidēm jāsūta pieprasījums uz request.

- gadījumā, ja klienti patlaban neplāno nedz pārcelt, nedz anulēt rezervācijas, par kurām vēl nav veikta apmaksa pilnā apmērā un kurām paredzēta izlidošana līdz 30. jūnijam, tiks piemēroti sekojoši īpašie nosacījumi:

- apmaksa pilnā apjomā 2 nedēļas pirms izlidošanas;

- anulācija ar soda naudas sankcijām pirmās iemaksas apmērā 2 nedēļas pirms izlidošanas.

Pārrezervēšanas kārtība:

- rezervācija ar atpūtas periodu ir jāveic līdz 31.12.2020. uz jebkurām pieejamajām programmām, kas spēkā 2020. g. un 2021. g. ceļojumu sezonu ietvaros;

- nepieciešams veikt jaunu rezervāciju un piezīmē norādīt anulējamās rezervācijas numuru;

- cilvēku skaita un uzvārdu izmaiņas tiek pieņemtas.

Pārrēķina kārtība pārcelšanas gadījumā:

- apmaksa (daļēja vai pilna), kuru operators saņemis no aģentūras, tiks pārcelta uz jauno rezervāciju pilnā apjomā;

- gadījumā ja jaunā cena ir augstāka – klients veic piemaksu;

- gadījumā, ja jaunā cena ir zemāka – paliek atlikums no sākotnējās summas, kuru klients varēs izmantot nākamajam ceļojumam (proti, starpības atmaksa netiek veikta);

- gadījumā ja klientiem jau ir vēl viena rezervācija uz vēl tālākiem datumiem apmaksa var tikt pārnesta uz šo rezervāciju;

- rezervācijas kas anulētas līdz 14. martam kad valdība paziņoja par visu lidojumu slēgšanu netiek pārskatītas un uz tām šie īpašie nosacījumi neattiecas.

FAQ COVID-19

Visbiežāk uzdodamajie jautājumi (atjaunots 08.04.2020).

Ceļojums skar ārkārtas situācijas darbības periodu (13.03.2020. - 12.05.2020.). Ko iespējams izdarīt? 

Ārkārtas situācijas darbības laikā visi plānotie reisi ir atcelti. Ceļojumu ir iespējams pārcelt uz citu virzienu t.sk. arī uz citu tūrisma sezonu - Vasaras sezonu 2020, Ziemas sezonu 2020/2021 vai Vasaras sezonu 2021.

Ceļojums plānots pēc 12.05.2020. Ko iespējams izdarīt?

Visus Vasaras sezonas 2020 programmas ceļojumus ar izlidošanu līdz 30.06.2020. (ieskaitot) ir iespējams pārcelt uz citiem datumiem uz citu virzienu t.sk. arī uz Ziemas sezonu 2020/2021 un Vasaras sezonu 2021.

Vai iespējams pārcelt rezervāciju uz citu sezonu, virzienu?

Jā, visus pieteikumus ar lidojumiem līdz 30.06.2020. ir iespējams pārcelt uz citiem datumiem, uz citu virzienu, t.sk. arī uz citām tūrisma sezonām – Vasaras sezonu 2020, Ziemas sezonu 2020/2021 vai Vasaras sezonu 2021. Rezervācija jāveic līdz 31.12.2020. ar atpūtas periodu jebkurā no pieejamajām programmām, kuras spēkā 2020. un 2021. gada sezonā. Piezīmē jaunajai rezervācijai jānorāda iepriekšējās rezervācijas numurs.

Ko darīt ar pārcelšanu, ja vēl nav cenu sezonai 2020/2021, 2021?

Ziemas sezonas 2020/2021 programmas un Vasaras sezonas 2021 programmas vēl ir aprēķināšanas stadijā. Ja ir nepieciešamība pārcelt ceļojumu/lidojumu uz Ziemas sezonu 2020/2021 vai Vasaras sezonu 2021, tad aģentūrai labāk izrakstīt Vaučeru. Vaučers tiek izrakstīts par pilnu summu, kuru klients ir samaksājis par sākotnējo rezervāciju. Kad Ziemas sezonas 2020/2021 vai Vasaras sezonas 2021 cenas būs publicētas, vaučeru būs iespējams izmantot jaunās rezervācijas apmaksai.

Kas ir vaučers un kādu informāciju tas saturēs, kad tiks izsniegts klientam?

Tūrisma aģentūras klientiem savā vārdā var izsniegt apliecinājumu par samaksāto summu – vaučeru, norādot tajā klienta datus, rezervācijas numuru un apmaksātās summas lielumu, kas pārceļama uz jauno rezervāciju pilnā apmērā. Tādas rekomendācijas sniedz arī PTAC savā š. g. 18. marta preses relīzē, ar kuru var iepazīties PTAC vietnē www.ptac.gov.lv. Lai ietaupītu jums laiku, esam sagatavojuši attiecīgas formas paraugu, kuru izsniegt tūristiem - https://ej.uz/v-paraugs

Vai iespējams anulēt pieteikumu un atmaksāt naudu par ceļojumu?

Visus pieteikumus ar izlidošanu līdz 30.06.2020. var pārcelt bez maksas uz citiem periodiem. Naudas atmaksa nav paredzēta.

Vai iespējams šobrīd apmaksāt rezervāciju pieteikumus vēlāk nekā tas jādara saskaņā ar noslēgto līgumu un pievienotajiem agrās rezervēšanas noteikumiem?

Uz visām rezervācijām ar izlidošanu periodā 12.05.2020.-30.06.2020. ir spēkā noteikums par pilnu apmaksu ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms izlidošanas datuma vai arī sekos soda sankcijas pirmās iemaksas apmērā.

Vai tūroperatora izziņotās programmas tiek plānots veikt š.g. maijā un jūnijā?

Šobrīd reisi ir plānoti sākot ar 13.05.2020. Ja sekos izmaiņas, piemēram, ārkārtējās situācijas pagarināšana Latvijā un/vai valstī, kurā tiek realizēta programma, tūroperators informēs par turpmākajām darbībām un plāni tiks koriģēti saskaņā ar ārkārtējās situācijas režīmu.

Vai anulēta rezervācijas pieteikumu apmaksu ir iespējams pārcelt uz jauno rezervācijas pieteikumu?

Jā rezervācijas pieteikuma (ar izlidošanu līdz 30.06.2020.) apmaksu pilnā apjomā ir iespējams pārcelt uz jauno rezervācijas pieteikumu.

Ja, pārceļot rezervāciju uz jaunu datumu, cena kļūst augstāka vai zemāka par sākotnējo, tad kā tiek veikts aprēķins?

Ja jaunās rezervācijas cena ir augstāka, tad klientam jāveic piemaksa. Ja jaunās rezervācijas cena ir zemāka, tad atlikumu no sākotnējās summas klients varēs izmantot nākamajam ceļojumam – starpības atmaksa netiek veikta.

Anulētā rezervācijas pieteikuma apmaksa ir pārcelta uz jaunās rezervācijas pieteikumu. Bet klients pēc tam grib anulēt jauno rezervāciju. Kā notiek naudas atgriešana?

Par atlikušo summu, pēc tam, kad ieturētas iespējamās soda naudas par anulāciju, tiek izrakstīts vaučers. Summu starpības atmaksa nav paredzēta.

Kas notiek ar rezervāciju pārcelšanu, ja klientam jau ir vairāk nekā 1 rezervācija (piemēram, pavasarī un rudenī)?

Ja klientam ir vairāk nekā 1 rezervācija un viena no tām attiecas uz periodu līdz 30.06.2020., tad šī rezervācija var tikt anulēta bez maksas, bet tās apmaksu (jau samaksāto naudu) iespējams pārcelt uz šī klienta nākamo rezervāciju.

Vai ceļojuma/lidojuma jaunajam datumam ir iespējams piemērot agrās rezervēšanas cenu, kura bija spēkā sākotnējās rezervēšanas laikā?

Ja cenu starpība ir būtiska, tad tūroperators katru rezervācijas pieteikumu var aprēķināt individuāli, pamatojoties uz aģentūras pieprasījumu. Agrās rezervēšanas cenas piemērošana ir atkarīga no attiecīgo valstu uzņemošajiem ofisiem un tā nav garantēta. Atteikuma gadījumā iesakām izvēlēties periodus, kuros cenas līdzinās tām, kādas bija sākotnējās rezervācijās vai arī iesakām apskatīt citas viesnīcas.

Vai grupas cenas tiek saglabātas rezervāciju jaunajiem datumiem?

Ja rodas jautājumi par izmaksām grupu ceļojumiem/lidojumiem, pieprasījums ir jānosūta uz request.

Vai ir iespējams pilnīgi vai daļēji mainīt rezervācijā vārdu un uzvārdu?

Pilnīga vai daļēja tūristu vārdu/uzvārdu maiņa pieļaujama visām rezervācijām ar izlidošanas datumu līdz 30.06.2020.

KOMENTĀRI

(vārds) Ieraksti rezultātu

SADAļU ATBALSTA:

 
Ceļojumu un atpūtas piedāvājumi:
Vaboles muižas parks TAKA
Vaboles parks ir veidots kā ainavu jeb angļu stila grāfu Plāteru-Zībergu pusmuižas parks (19. gs.). Parka platība – 8,5 ha, no tiem 0,21 ha aizņem | Skatīt vairāk
Latvija
DINABURGAS PILSDRUPAS UN PILS MAKETS TAKA
Naujenes pilskalns, kurš tika apdzīvots jau kopš 8. gadsimta, tiek uzskatīts par Daugavpils dibināšanas vietu. | Skatīt vairāk
Ūdens tūrisms Daugavas lokos TAKA
Laivu noma “Beibuks” piedāvā dažādus ūdens tūrisma maršrutus. Iespējams iznomāt koka plostus, kanoe laivas, smailītes, katamarānus, citu ūdens | Skatīt vairāk
Atvaļinājums Liepājā. 2-5 naktis Estravel Latvia
Viesnīca atrodas vienā no Liepājas centra skaistākajiem kvartāliem – Romas dārzā, blakus Rožu laukumam. | Skatīt vairāk
no 92 EUR

Par mums / about us | Ētikas kodekss | Reklāma un Sadarbība | Kontakti | Autortiesības | Partneriem
All rights reserved © 2002 - 2020 BalticTravelnews.com | Design & maintenance © 2000 - 2020 1st-studio.com

 
Total Timed::0.86215281sec.