Viļakas senkapi (somugru) , arheoloģijas pieminekli, kapi

Abrenes iela 17

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Viļakas senkapi (somugru), arheoloģijas pieminekli, kapi

Adrese: Abrenes iela 17
Mājas lapa: www.vilaka.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: