Mākoņkalns , dabas objekti

Mākoņkalns, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov., LV-4626
Mākoņkalns jeb Padebešu kalns ( 248 m v.j.l.) kā apaļa eža mugura izslējies netālu no Rāznas ezera dienvid krasta un labi izceļas apkārtējā salīdzinoši līdzenajā ainavā.Mākoņkalnam ir liels relatīvais augstums – 60 m un ļoti stāvas nogāzes

Mākoņkalns, dabas objekti

Adrese: Mākoņkalns, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov., LV-4626
Tālrunis: +371 64646741
E-pasts: info @makonkalns.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: