Rundēnu "Velna bedres" , dabas objekti

Rundēni, Ludzas nov.
Valsts aizsardzībā esošas meteorītu izcelsmes bedres. Vienīgais tāda veida objekts Baltijā

Rundēnu "Velna bedres", dabas objekti

Adrese: Rundēni, Ludzas nov.
Tālrunis: +371 29469278
E-pasts: jolanta.strogonova @inbox.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: