Līvānu Stikla fabrikas muzejs , muzeji

Domes iela 1, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Iespēja vienkopus apskatīt visā Līvānu stikla fabrikas pastāvēšanas laikā ražotās produkcijas paraugus. Stikla fabrika Līvānos ir darbojusies varāk kā 100 gadus. Pirmo reizi vēstures dokumentos tā minēta 1887. gadā. Patreiz kolekcijā ir ap 4000 unikālu stikla izstrādājumu

Līvānu Stikla fabrikas muzejs, muzeji

Adrese: Domes iela 1, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: +371 65381855, +371 28603333
E-pasts: lmac @livani.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: