Goliševas pareizticīgo baznīca , baznīcas

Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV-5704
Valsts aizsardzībā esoša koka baznīca, celta slāvu stilā 1841. gadā

Goliševas pareizticīgo baznīca, baznīcas

Adrese: Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV-5704
Tālrunis: +371 65728022
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: