Piemiņas zīme dzimtbūšanas laikā no armijas izbēgušiem rekrūšiem , piemiņas vietas

Jūrkalnes-Alsungas ceļa 4. kilometrā ir krusts - piemiņas zīme jaunekļiem, kuri negribēja 25 gadus piespiedu kārtā dienēt cara armijā. Tāpēc viņi slēpās krusta apkārtnes mežos.

Pēdējie bēgļi pēc dzimtbūšanas atcelšanas, ejot ārā no meža, ceļmalā uzcēla krustu. Šo piemiņas zīmi vairākkārt atjaunoja.

Sešdesmitajos gados krustu aizdedzināja un nogāza. To atjaunoja 1989. gadā.

Piemiņas zīme dzimtbūšanas laikā no armijas izbēgušiem rekrūšiem, piemiņas vietas

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: