Rēzeknes Svētās Trīsvienības Evanģēliski luteriskā baznīca , baznīcas

Raiņa iela 4, Rēzekne, LV-4601
Vietējas nozīmes kultūras piemineklis. Baznīca celta1938.gadā, atjaunota un draudzes īpašum;a atgūta1994. gadā. Apskatāma A.Egles altār glezna "Kristus glābj slīcējus", kas pusgadsimta garumā tika uzskatīta par pazudušu

Rēzeknes Svētās Trīsvienības Evanģēliski luteriskā baznīca, baznīcas

Adrese: Raiņa iela 4, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: +371 64622917, +371 64624465
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: