Piemiņas akmens represētajiem , arheoloģijas pieminekli, piemiņas vietas

Garozas iela 15, Jelgava, LV-3002

Piemiņas akmens represētajiem pie kultūras nama «Rota» bijušajā pagājušā gadsimta 30 gadu Lauksaimniecības sasniegumu izstādes laukumā. Šajā laukumā nacistiskās Vācijas okupācijas varas laikā ierīkoja karagūstekņu nometni sarkanarmiešiem. Pēc Otrā pasaules kara tur tika turēti vācu karagūstekņi un civilpersonas, kuras pēc aresta izsūtīja uz Sibīriju jau 1945. gada februārī. P.Kundziņa projektētā Lauksaimniecības izstādes kompleksa, tagad kultūras nama "Rota" ēka ir ar arhitektonisku vērtību un vienīgā, kas saglabājusies no izstāžu laukuma celtņu kompleksa.

Piemiņas akmens represētajiem, arheoloģijas pieminekli, piemiņas vietas

Adrese: Garozas iela 15, Jelgava, LV-3002
Mājas lapa: www.jelgava.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: