Mežs pie RAF dzīvojamā masīva , dabas objekti, industriālie objekti, kapi, parki

Mežs atrodas pie bijušās rūpnīcas RAF un RAF dzīvojamo māju masīva. Caur to uz Ozolnieku skolu ved Vecais ceļš – vecā Jelgavas - Rīgas ceļa vieta, kas tagad ir iemīļota jelgavnieku atpūtas pastaigu vieta. Mežā pie a/s «Latvijas keramika» ir Otrā pasaules kara vācu un latviešu karavīru kapi. Mežā pie RAF bijušās rūpnīcas Aviācijas ielas galā ir apbedīti sarkanās armijas karagūstekņi, kas miruši Jelgavā gūstekņu nometnēs Otrā pasaules kara laikā.

Mežs pie RAF dzīvojamā masīva , dabas objekti, industriālie objekti, kapi, parki

Mājas lapa: www.jelgava.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: