Latvijas Sporta muzejs , muzeji

Alksnāja iela 7/9, Rīga, LV-1050
Vēsturisks sporta inventārs un apģērbi, sportistu apbalvojumi, senas dažādas fotogrāfijas – Latvijas Sporta muzejā iespējams uzzināt visu par latviešu izcilākajām sporta personībām, kā arī ielūkoties vairāk nekā simts gadus vecā pagātnē.
Latvijas Sporta muzejs izvietojies sirmā Vecrīgas namā, tā kolekcijas pirmsākumus veidojis Voldemārs Šimdbergs, kurš testamentā muzeja veidošanai novēlējis ap 10 000 unikālu vēsturisku vienību.
Muzeja ekspozīcijā aplūkojamas dažādas medaļas, kausi, balvas, sporta nozīmes, dokumenti, programmas, fotogrāfijas, afišas un plakāti, albumi, sporta inventārs un apģērbs, sporta atribūtika, audio un video materiāli, kā arī periodiskie izdevumi, kas aptver laika posmu no 19. gadsimta otrās puses līdz mūsdienām. Pievērsiet uzmanību unikālajām 19.-20.gs. mijas riteņbraucēju un smagatlētu apbalvojumu medaļām – tās vērtējamas arī kā izcili mākslas darbi! Savukārt sporta inventārs un apģērbs ļauj ielūkoties ne tikai sporta, bet arī modes kultūras vēsturē, radot priekšstatu par sporta apģērbu evolūciju laika gaitā.
Muzeja telpās atrodas arī bibliotēka, kuru veido sekojošas tēmas: sporta statistika, sporta izglītība, sporta veidu vēsture, sporta kalendāri, biogrāfijas, šahs un dambrete.
Muzeja apmeklējuma laikā iespējams pašam nodarboties ar sportu: aktīvākiem un fiziski stiprākiem jauniešiem uzkāpt klinšu sienā, bet erudītākiem sporta sekotājiem pārbaudīt savas zināšanas galda spēlēs.
Viens no muzeja izstāžu darbības aspektiem ir fotomākslas izstāžu veidošana par sporta tematiku, muzejs rīko arī tematiskus pasākumus par nozīmīgiem sporta notikumiem un izciliem sportistiem, kuri gan vairs nav mūsu vidū, bet viņu ieguldījums Latvijas sporta vēsturē ir nozīmīgs un paliekošs, un par to ir jāstāsta.

Latvijas Sporta muzejs, muzeji

Adrese: Alksnāja iela 7/9, Rīga, LV-1050
Mājas lapa: www.sportamuzejs.lv
Tālrunis: +371 67225127, +371 67211365
E-pasts: sportmuz @apollo.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: