Liepājas ezers , dabas objekti, ezeri

Lagūnas tipa ezers, kas veidojies atkāpjoties Baltijas jūrai. Nozīmīga ūdensputnu ligzdošanas un caurceļošanas vieta. Ligzdošanas periodā Liepājas ezerā patvērumu rod vairākas Eiropā apdraudētas putnu sugas, kā piemēram lielais un mazais dumpis u.c.  Ezers un apkārtējās pļavas ir dabas lieguma teritorija. Ezerā uzstādīti divi putnu vērošanas torņi, Lauku ielas galā arī laipa, kas ved ezerā.

Liepājas ezers, dabas objekti, ezeri

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: