Zentenes muižas pils , muižas, pilis

Zentene

Zentenes muižas pils celta ap 1850. gadu un ir vēlā klasicisma stila paraugs. Uz pārējo klasicisma piļu fona izceļas ar Līvenu dzimtas ģērboni pils zelmenī. Pilī saglabājusies arī interjeru dekoratīvā apdare, kura veikta neorenesanses formās. Pilī esošā krāsns ir būvēta ampīra stilā. Ēkas priekšā aug Latvijas resnākā īve (2,35 m), bet 20 ha lielajā parkā – 15 svešzemju sugu koki un krūmu stādījumi. Pilī atrodas pamatskola.

Zentenes muižas pils, muižas, pilis

Adrese: Zentene
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: