Brīvdabas komplekss , kultūras objekti

Staicele

2008.gada jūlijā pilsētas centrā, aiz Audēju namiņa Lielā ielā 19, atklāja Brīvdabas kompleksu – Mākslinieku šķūni, 1891. gadā celtu guļbaļķu klētiņu un dīķi. Šo kompleksu nākotnē iecerēts pilnveidot un paplašināt. Mākslinieku šķūnis ir celts no seniem dēļiem un kalpos kā izstāžu zāle. Pašreiz tur iekārtota Tautas lietišķās mākslas studijas „Staicele” audēju darbu patstāvīgā ekspozīcija: izstāde-pārdošana un Mazirbes Lībiešu Tautas nama audēju pulciņa darbi.

2008. gada 19. jūlijā Svētā putna „Pivālind” svētkos pie Mākslinieku šķūņa sienas savas gleznas izstādīja Limbažu mākslinieku apvienības gleznotāji.

Senā guļbaļķu klētiņa atradās Staicelē, Dzirnavu ielā 16, un pamazām to saēda laika zobs. Taču, pēc skolotājas Antras Rudzītes ieteikuma to saglabāt, radās doma klētiņu pārvietot un pilsētā veidot pie muzeja esošu brīvdabas kompleksu. Klētiņas īpašnieks Dainis Grāvītis klētiņu uzdāvināja muzejam, tā pieņemta kā krājuma priekšmets. Tā īsti saglabājusies tikai klētiņas viena siena, uz baļķiem iegravēti gadskaitļi 1891. un 1901., arī paraksts.

Brīvdabas komplekss, kultūras objekti

Adrese: Staicele
Mājas lapa: www.staicele.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: