Piemineklis kritušo nacionālo partizāņu piemiņai , pieminekļi

Tilža

Piemineklis  1919.- 1920. gada kritušo nacionālo partizāņu piemiņai  Kāpessila kapsētā iesvētīts 1939.gada 24.septembrī.

Piemineklis kritušo nacionālo partizāņu piemiņai, pieminekļi

Adrese: Tilža
Mājas lapa: www.tilza.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: