Usmas ezers un Moricsalas dabas rezervāts , dabas parki, dabas rezervāti

Usmas ezers atrodas Ventspils rajonā uz robežas ar Talsu un Kuldīgas rajonu. Ezera platība ir 41,4 km2, vidējais dziļums - 5,4m, bet dziļākajā vietā - 27m.

Ezerā atrodas vecākais dabas rezervāts Latvijā - Moricsalas dabas rezervāts, kurš izveidots 1912. gadā. Dabas rezervāts aizņem 818ha lielu platību, no kuriem Moricsala - 83 ha, Lielā Alkšņu sala - 33 ha, bet Usmas ezera akvatorija  - 702 ha. Dabas rezervāta robežas dabā apzīmētas gan uz sauszemes, gan uz ūdens ar bijām, uz kurām atrodas informatīvās zīmes.

Rezervāta apmeklēšanas un apsaimniekošanas kārtību nosaka Moricsalas dabas rezervāta likums, un likuma ievērošanas kontroli veic Slīteres nacionālā parka administrācijas valsts vides inspektori. Par likumā minēto aizliegumu pārkāpšanu vainīgo personu var sodīt saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 81. pantu.

Dabas rezervāta teritorijā atļauts makšķerēt no 1. jūnija, ja Slīteres nacionālā parka administrācijā izņemta makšķerēšanas atļauja. Makšķerēšanas nolūkos pa rezervāta teritoriju atļauts pārvietoties ar airu laivu, vai ar elektromotoru darbināmu laivu.

Aizliegts atrasties uz Moricsalas un Lielās Alkšņu salas, kā arī šķērsot rezervāta ūdens akvatoriju ar jahtām, laivām u.c. ūdens transporta līdzekļiem.

Slīteres nacionālā parka administrācija
Dakterlejas iela 3, Dundaga

Usmas ezers un Moricsalas dabas rezervāts, dabas parki, dabas rezervāti

Mājas lapa: www.slitere.gov.lv/Galerijas/Galerija6.html
Tālrunis: +371 63291066
Fakss: +371 63291067
E-pasts: snp @slitere.gov.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: