Balvu katoļu baznīca , baznīcas

Baznīcas iela 3, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Celta 1797. gadā. Baznīcas renovācija veikta 2004. gadā

Balvu katoļu baznīca, baznīcas

Adrese: Baznīcas iela 3, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: