Balvu muižas apbūve, muižas pils , kultūras objekti

Brīvības iela 47, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Muižas pils celt 1769.gadā., vairāk kārt atjaunota, pielāgojot to skolas vajadzībām - šobrīd tajā atrodas Balvu pamatskola. Muižas zālē ir viena no labākajām akustikām Latvijā.
Lāča dārzs - muižas kādreizējais augļu dārzs, ko ieskauj lazdu aleja. Dārza vidū - dīķis ar saliņu. Šobrī te izveidots savdabīgs akmeņu dārzs ar 23 kompozīcijām, ko veido 49 akmeņi.
Muižas parkā atjaunota vēsturiskā ūdens triece un ūdenskrātuve, izveidoti gājēju celiņi ar tenisīta segumu, tiltiņi un soliņi atpūtai muižas parkā pie Balvu ezera

Balvu muižas apbūve, muižas pils, kultūras objekti

Adrese: Brīvības iela 47, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: + 371 64521430, +371 28352770
E-pasts: muzejs @balvi.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: