Mīlestības aleja , pieminekļi, piemiņas vietas

Dobeles šosejas malā

Dobeles šosejas malā saglabājies 19. gadsimta beigu piemineklis – marmora urna virs Teča kapa vietas. Otrs piemineklis – granīta obelisks Švanderam – gājis bojā pēc Otrā pasaules kara. Zem pieminekļiem ir šo personu apbedījumi. Abus draugus pēc nāves savienoja bērzu aleja – Mīlestības aleja, kuru stādījuši jaunlaulātie. Saistībā ar šo vietu ir vairākas leģendas un nostāsti par hercoga galma tieslietu padomnieku Teču, juristu Švanderu un viņu atstāto mantojumu.

Mīlestības aleja, pieminekļi, piemiņas vietas

Adrese: Dobeles šosejas malā
Mājas lapa: www.jelgava.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: