Garozas ielas ozols , dižkoki

Garozas iela 71, Jelgava, LV-3002

Suga, parastais ozols, aizsargājamais statuss.

Garozas ielas ozols, dižkoki

Adrese: Garozas iela 71, Jelgava, LV-3002
Mājas lapa: www.jelgava.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: