Jelgavas psihoneiroloģiskās slimnīcas parks , parki

Filozofu ielas galā aiz Tabora kapiem

Filozofu ielas galā aiz Tabora kapiem atrodas Jelgavas psihoneiroloģiskā slimnīca «Ģintermuiža». Mācītājs Ludvigs Katerfelds (1843 – 1910) 1887. gadā ar Kurzemes muižniecības atbalstu nodibināja Tabora iestādi epileptiķiem un psihiski slimiem cilvēkiem. 1901. gadā līdzās Tabora slimnīcai tika izveidota «Ģintermuižas» slimnīca. Vēlāk tās tika apvienotas un kļuva par Jelgavas Psihoneiroloģiskās slimnīcas sākumu. Ap slimnīcām un pārējām ēkām stādītie koki izveidojuši skaistu simtgadīgu koku parku.

Jelgavas psihoneiroloģiskās slimnīcas parks, parki

Adrese: Filozofu ielas galā aiz Tabora kapiem
Mājas lapa: www.jelgava.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: