Latvijas Mākslas akadēmija , arheoloģijas pieminekli, arhitektūras objekts, galerijas, kultūras objekti, muzeji

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Latvijas Mākslas akadēmijas ēka ir nozīmīgs Rīgas vēsturiskā centra arhitektūras un mākslas piemineklis.
Celtnes būvvēsture aizsākās 19.–20. gs. mijā, kad Rīgas biržas komiteja piešķīra dāsnu finansējumu Rīgas biržas apvienības komercskolas celtniecībai. Tā tika atvērta 1905. gadā un darbojās šajās telpās līdz 1915. gadam.
Pēc tam šeit atradās Rīgas pilsētas vācu ģimnāzija un Rīgas pilsētas Olava komercskola. 1940. gada 7. oktobrī ēka kļuva par Latvijas Mākslas akadēmijas jauno mājvietu; augstskola tur darbojas joprojām.
Sarkanās ķieģeļu ēkas arhitekts ir Vilhelms Bokslafs (Wilhelm Ludwig Nikolai Bokcslaff, 1858–1945). Tās fasādēm vajadzēja simbolizēt komercijas vēsturiskās saiknes, atgādinot par Rīgu kā viduslaiku tirgotāju Hanzas savienības pilsētu. Šim priekšstatam vislabāk atbilda gadsimtu mijas Eiropā izplatītā neogotika, kas ļāva radīt gleznieciski polihromu ēkas tēlu.
Krāšņs ir arī interjers; starp apskates objektiem minamas Ernsta Todes (Ernst Friedrich Tode, 1852–1932) darbnīcas jūgendstila vitrāžas un Augusta Folca (August Volz, 1851–1926) veidotais skulpturālais dekors, ieskaitot daudzveidīgus augu valsts motīvus.
Latvijas Mākslas akadēmija ir Latvijas akreditēta universitātes tipa augstskola, kuras mērķis ir nodrošināt bakalaura un maģistra akadēmiskās studijas, doktorantūras studijas, augstskolas profesionālās studijas, kā arī pētniecību vizuāli plastisko mākslu, dizaina, kultūras, mākslas teorijas un zinātņu nozarēs.
Latvijas Mākslas akadēmijas uzdevums nodrošina studiju procesu, kas, saglabājot nozares augstākās izglītības pamatprincipus un līmeni, rada priekšnoteikumus jaunrades izteiksmes attīstībai vizuāli plastiskajās mākslās, kā arī pamatus un ievirzi vizuāli plastisko mākslu, dizaina un mākslas zinātņu nozaru attīstībai kopumā.

Latvijas Mākslas akadēmija, arheoloģijas pieminekli, arhitektūras objekts, galerijas, kultūras objekti, muzeji

Adrese: Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Mājas lapa: www.lma.lv
Tālrunis: +371 67332202
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: