Baznīckalns , arheoloģijas pieminekli, pieminekļi

Valsts nozīmes arheoloģisks piemineklis – akmens laikmeta apmetne. Baznīckalnā atrodas Pāvilostas pilsētas kultūras nams. Ēka celta 1909. gadā, ka Pāvilostas Brāļu draudzes lūgšanu nams. 2009. gadā par godu Pāvilostas 130. gadadienai Goda novadnieki pilsētas svētkos, katrs parkā iestādīja pa kociņam.

Baznīckalns, arheoloģijas pieminekli, pieminekļi

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: