Aužuļu liepa , dižkoki

Ceturtā dižākā liepa Latvijā (7,65 m) savu vārdu ieguvusi par godu Aužuļu mājām, kuru sētā tā augusi. Māju sen vairs nav. Zinātāji stāsta, ka liepai varētu būt ap 380 gadu. Stipri cietusi 2005.gada janvāra vētrā. Blakus liepai 2007. gada 9. maijā tika iestādīta jauna liepiņa.

Aužuļu liepa, dižkoki

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: