Mīlestības priede , dižkoki

Interesants divžuburu koks, uzmanīgāk ieskatoties, var redzēt, ka koka vainaga forma atgādina Latvijas kontūru. Priede, izsenis bijusi par patvērumu divvientulību alkstošiem un simbolizē mīlestības spēku.

Mīlestības priede, dižkoki

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: