Saraiķu evanģēliski luteriskā baznīca , baznīcas

Celta 16.gs. beigās, par ko liecina divi tās zvani, kuri gatavoti 1594. un 1602. gadā. Ziemeļu kara laikā nopostīta. Atjaunota un iesvētīta 1798.gada 17.oktobrī pēc Saraiķu dzimtkunga, barona Pētera Jurģa Zigmunda Ofenberga vēlmes – „Dievam par godu un saviem Zaraiķu ļaudīm par labu.”

Iepriekš pieteikties. Ieeja pret  ziedojumiem.

Saraiķu evanģēliski luteriskā baznīca , baznīcas

Tālrunis: +371 28208347
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: