Dzelveskalns un alas , alas, dabas objekti, kalni

Salacas upes kreisajā krastā, pmēram 0,5 km lejpus Jaunķīšu mājām

Augstākā vieta Mazsalacas apkārtnē. Ar mežu apklāts paaugstinājums , kura malā, Salacas kreisajā krastā , izveidojies smilšakmens atsegums ap 80m garumā. Pakājē atrodas Dzelveskalna alas. Līkā ala ar garumu 5m, 3,3m plata un pie ieejas 3,7 m augsta. Taisnā ala ir 9m gara, šaura zema, no tās izplūst avots.

Salacas krasts aizaudzis krūmiem . Alām grūti piekļūt. Nav labiekārtotas takas un norādes. Alas bez gida grūti atrast.

Dzelveskalns un alas, alas, dabas objekti, kalni

Adrese: Salacas upes kreisajā krastā, pmēram 0,5 km lejpus Jaunķīšu mājām
Mājas lapa: www.mazsalaca.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: