Valtenberģu muižas parks , parki

Parka iela 31/32

Parka platība ir 10 ha. Tajā aug ap 60 koku un krūmu sugu . Parks veidots 18.un 19.gs.kā muižas ansambļa parks. Parka plānojums ir regulārs, rietumu virzienā tas kļūst ainavisks, un tālāk pakāpeniski pāriet mežaparkā. Pils pagalms ir līdzens, bet aiz tā atrodas stāvs terasveida Salacas upes senkrasts. Parkā atrodas dīķis ar nelielu kanālu, pār kuru ved koka tiltiņš, uzsverot pils apkārtnes simetrisko plānojumu. Parkā senāk atradusies ar kanāliem savienotu dīķu sistēma. Dīķi noderējjuši zivju audzēšanai un arī atpūtas braucieniem ar laivām.

Valtenberģu muižas parks, parki

Adrese: Parka iela 31/32
Mājas lapa: www.mazsalaca.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: