Piemiņas akmens Viktoram Ķirpam , pieminekļi

Ilzene

Piemiņas akmens Triju Zvaigžņu ordeņa kavalierim, Ates muzeja dibinātājam Viktoram Ķirpam- dzimušam Ilzenes pagasta "Riekstiņos" 1926.gada 26.maijā.

Nu jau daudzus gadus V. Ķirps dzīvo ļaužu atmiņās un padarītajos darbos. Bērnības un agrās jaunības zemē Ilzenē Viktors Ķirps, kopā ar saviem vecākiem un māsām, tēva zemnieku saimniecībā iemācījies jebkuru darbu darīt ar cieņu un atbildību. Šīs mājas ir saglabājušās, tur dzīvo viņa māsa un saimnieko radinieki.
Tā kā V. Ķirps vēlējās saglabāt šīs puses latviešu zemnieka dzīves un darba piemiņu, izveidojot Ates novadpētniecības muzeju, tā arī Ilzenes pagasta iedzīvotāji vēlējās saglabāt paša V. Ķirpa piemiņu, uzstādot pie viņa dzimto māju krustcelēm piemiņas akmeni. Šī iniciatīva nāca no pašiem ilzeniešiem, daudzi no viņiem ir V. Ķirpa skolas biedri.
Pie piemiņas akmens, atklāšanas dienā, 2006. gada 12. augustā, V.Ķirpa bērni un mazbērni iedēstīja ozolu. Tagad katrs ceļinieks, kuram svarīgi šķiet iepazīt dzimtās zemes īpašās vietas, var smelties spēku pie šī piemiņas akmens, kurš izskatās kā mākonis, nolaidies no debesīm.

Piemiņas akmens Viktoram Ķirpam, pieminekļi

Adrese: Ilzene
Mājas lapa: www.aluksne.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: