Jūrakmens , arhitektūras objekts, pieminekļi

Piemiņas akmens Ventspils brīvostas jūras kanāla padziļināšanai. Akmens izcelts no 17, 5 m dziļuma. Tēlnieks P. Jaunzems, arhitekts J. Poga. Uzstādīts 1998. gadā.

Jūrakmens, arhitektūras objekts, pieminekļi

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: