Zlēku muiža un parks , muižas

Zlēku muiža un parks – Fon Bēru dzimtas celts muižas ansamblis (18.-19.gs.) ar parku.

Zlēku muižas ansamblis - pils nodegusi 1945.gadā. Taisnstūra veida pagalms, kurš apbūvēts no trim pusēm, pievadceļš iet cauri vārtu arkai gar bijušo pārvaldnieka māju un klēti. Pagalmu ierobežojošo ēku apdarē izmantoti tie paši motīvi, kas pilij. Pie muižas atrodas dīķis un parks 4 ha platībā, kurā aug ap 15 svešzemju sugu koki un krūmi. Teika vēsta par Zlēku muižas trepēm, kuras muižas kungs licis izkalt, lai ar tām varētu lielīties visiem: "trepes laistās kā sudrabs ar dimantu laistīts kopā, var skatīties un pētīt kā tās kaltas, bet neko saprast nevar ".

Zlēku muiža un parks, muižas

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: