Jelgavas vecpilsēta , arhitektūras pieminekļi, tūristu nozīmes ielas

Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV 3001

Šī ir Jelgavas vecākā apbūves daļa, kas netika iznīcināta Otrā pasaules kara gados. Apbūves rajons celts laikā no 18. līdz 19. gadsimtam un ir Latvijas nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis. 2009. gadā tika veikti nozīmīgi teritorijas labiekārtošanas darbi – nobruģētas ietves, izvietotas senlaicīgas apgaismojuma laternas, uzstādītas pilsētas vārtu simboliskās robežzīmes.


Jelgavas vecpilsēta, arhitektūras pieminekļi, tūristu nozīmes ielas

Adrese: Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV 3001
Mājas lapa: www.jelgava.lv
Tālrunis: +371 63005445, +371 63005447
Avots: Foto:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: