Bērzu kapu veimutpriede , dižkoki

Bērzu ceļš 40, Jelgava, LV-3004

Veimutpriedes suga, aizsargājamais statuss.

Bērzu kapu veimutpriede , dižkoki

Adrese: Bērzu ceļš 40, Jelgava, LV-3004
Mājas lapa: www.jelgava.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: