Ķintu apmetne ar aku , arhitektūras objekts

 Ķintu apmetne ar aku trīs kilometrus no Cīravas, netālu no Avotiņu mājām tīrumā. Tur ir mākslīgi rakta grava, kuras galā no milzīgiem akmeņiem izbūvēta aka. Augšējo grodu lielākie akmeņi pārsteidz ar saviem izmēriem. Līdz 19. gs. vidum šajā vietā bijušas zemnieku mājas Ķintes.


  Diemžēl 19. gs. vidū, būvējot Dzērves muižu, Ķintu mājas tika likvidētas, akmeņi no māju apkārtnes izmantoti muižas ēku celtniecībā. Jautājums, kad īsti izveidoja grandiozās akmens būves, palicis nenoskaidrots. Pēc nostāsta akmeņus ar savu balto ķēvīti savedis teiksmainais spēkavīrs un burvis Ķinte, kura vārds sastopams vairākās Kurzemes novada teikās, kurās cildināts viņš pats un viņa uzticamais palīgs - baltā ķēvīte.

Ķintu apmetne ar aku, arhitektūras objekts

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: