Velna ala , alas, dabas objekti

Velnalas klintīs Gaujas labajā krastā apmēram 2,5 km lejpus Gaujas tilta

Veidojusies aptuveni pirms 10 000 gadu. Ieeja alā 8 m virs Gaujas līmeņa. Sena kulta vieta saistīta ar teikām un nostāstiem. Tieša piekļuve alai 1980. gadā aizliegta smilšakmens iežu erozijas dēļ. Apskatāma no Gaujas pretējā krasta. Augstums - 4,7 m, platums - 7 m, dziļums - 40 m.

Velnala ir sena pagāniska kulta vieta. Tās griestos ir 6 caurumi, kurus sauc par velna skursteņiem. Alu pavij dažādi nostāsti un teikas. Kāda no tām stāsta, ka velns, laizdamies no Jūdažiem uz Pabažiem, virs Gaujas izdzirdis gaili dziedam u, meklēdams glābiņu, iebēdzis šinī alā, kur nogulējis līdz nākamajam vakaram. Ar savu dvašu velns apkvēpinājis alas sienas gluži melnas un vakarā pa augšu izmucis ārā, ieskrējis Gaujas atvarā, kur rūkdams un šņākdams reižu reizēm raujot iekšā neuzmanīgos alas apmeklētājus. Stāsta, ka Velnalā mitinājies ne tikai nelabais, bet arī Turaidas Maijas – Rozes slepkava Jakubovskis ar savu rokaspuisi Skudrīti šeit atradis patvērumu.

Velna ala, alas, dabas objekti

Adrese: Velnalas klintīs Gaujas labajā krastā apmēram 2,5 km lejpus Gaujas tilta
Mājas lapa: www.tourism.sigulda.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: