Lorupes grava , dabas objekti

Sigulda

Lorupe ir 11km gara Gaujas kreisā krasta pieteka. Sākas Siguldas pagastā un iztek no Umura ezera. Augštecē un vidustecē upe tek pa ledāja izveidotu un tā kustības virzienā orientētu gultni, bet lejtecē pa dziļi, kokiem aizaugušu gravu. Lorupes grava ir ainaviski zīmīga vieta netālu no Siguldas. Tā ir dabas robeža starp smiltāju līdzenumu un morēnu pauguraini. Upe ir strauja, ūdens tajā vienmēr auksts, jo upi baro avoti.

Lorupes grava, dabas objekti

Adrese: Sigulda
Mājas lapa: www.tourism.sigulda.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: