Liepu aleja , dabas parki, dižkoki

Iebraucot Cīravā no Aizputes puses jābrauc pa 320 m garo Liepu aleju, ko stādīja K.Ulmaņa laikā. Sākotnēji tā bijusi bērzu aleja.

Liepu aleja, dabas parki, dižkoki

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: