Virgas muiža , muižas

Virgas centrā atrodas bijušās muižas ēku komplekss. Muiža piederējusi ordeņa vasaļa Konrāda Noldes dzimtai. Muižas ēkā saglabājušās 3 divviru durvis, kuru kokgriezumus, pec nostāstiem, darinājusi baronese Izolde. Muižas parks aizņem 8,5 ha un ir aizsargājamais dabas objekts. Tā teritorijā sastopamas 19 eksotisku koku sugas, kā arī aizsargājamais augs meža tulpe. Kopš 1935. gada muižas ēkās atrodas skola.

Virgas parkā atrodas barona K.Noldes dzimtas kapu ansamblis.

Virgas muiža, muižas

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: