Virgas tradīciju nams , arhitektūras pieminekļi

Virgas muižas ēku ansamblī ietilpst Virgas Tradīciju nams. No pelēkiem un sarkaniem laukakmeņiem celtā, pamatīgā muižas laiku būve kolhozu laikos izmantota kā klēts.1984. gadā  ēka pārbūvēta un pielāgota plašāka mēroga saietu rīkošanai.

Virgas tradīciju nams, arhitektūras pieminekļi

Tālrunis: +371 29158520
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: