Purmsātu muižas ēka , arhitektūras pieminekļi

Pirmās ziņas par Purmsātiem ir no 1357. gada, kad vācu baronu Rommelu dzimta saņem kā lēni muižu un pārvalda to 456 gadus. No 1840. gada pie muižas pastāvējusi skola.  Saglabājies muižas parks un dažas muižas ēkas. No 1961. gada ēkas apsaimnieko Purmsātu speciālā internātpamatskola Skolā iekārtota novadpētniecības ekspozīcija. Purmsātos darbojas veikals, pasta nodaļa un bibliotēka ar interneta pieslēgumu.

Purmsātu muižas ēka, arhitektūras pieminekļi

Tālrunis: +371 23454904
E-pasts: purmsatusk @inbox.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: