Turaidas muzejrezervāts , kultūras objekti

Turaidas iela 10

Valsts aģentūra „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis Turaidas muzejrezervāts” izveidots 1988. gadā uz Siguldas novadpētniecības muzeja bāzes un ir kultūras pieminekļu komplekss ar izcilu zinātnisku, vēsturisku un kultūras vērtību. Iecienīts tūrisma objekts, Latvijā visapmeklētākais muzejs. Muzejrezervāta teritorija ir 41, 5 ha liela. Tajā izvietotie arhitektūras, arheoloģijas, vēstures un mākslas pieminekļi stāsta par notikumiem tūkstoš gadu garumā un līdzīgi, kā viens piliens sniedz būtiskāko informāciju par jūru, atspoguļo visai Latvijai raksturīgo vēstures ritējumu. Muzejrezervāta krājumā atrodas unikālā Turaidas pils arheoloģiskajā izpētē iegūto senlietu kolekcija. Vairāk nekā divdesmit piecus gadus ilgušajos arheoloģiskajos izrakumos vēstures zinātņu doktora Jāņa Graudoņa vadībā, atrasta 4481 senlieta, kā arī tūkstošiem keramikas krāšņu podiņu fragmenti, māla trauku lauskas, būvmateriāli. Krājumā glabājas arī plašs etnogrāfiskais materiāls, kurš iegūts daudzu gadu ekspedīcijās, vērtīga iespieddarbu, dokumentu, atklātņu un fotogrāfiju kolekcija, kā arī citi priekšmeti, kuri raksturo mūsu vēsturi. Turaidas muzejrezervāta teritorijā atrodas plaši pazīstami un nozīmīgi kultūrvēsturiski objekti - Turaidas viduslaiku pils, Turaidas luterāņu baznīca, Baznīckalns ar piemiņas vietu Turaidas Rozei, Dainu kalns, Turaidas muižas saimnieciskā apbūve.

Darba laiks:

Atvērts katru dienu bez brīvdienām no plkst. 10.00 – 17.00 (no 01.11. – 01.05.) vai no plkst. 10.00 – 18.00 (no 01.05. – 01.11.). Vasaras sezonā ieeja teritorijā līdz plkst. 20.00.

Vasaras sezonā 01.05. – 01.11.

Ieejas maksa:
Pieaugušajiem: 3 Ls
LR pilna laika dienas nodaļas studentiem: 1 Ls, skolēniem: 0.80 Ls
LR pensionāriem, invalīdiem: 0.50
Ar atlaižu karti "Siguldas Spieķis" apmeklējums ir bez maksas.

Turaidas muzejrezervāts, kultūras objekti

Adrese: Turaidas iela 10
Mājas lapa: www.turaida-muzejs.lv
Tālrunis: +371 67971402
E-pasts: turaida.muzejs @apollo.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: