Piltenes vidusskola , arhitektūras pieminekļi, kultūras objekti, muzeji

Piltenes vidusskola - no 1964.gada skolā darbojas Novadpētniecības muzejs (internāta telpās) -materiāli par aizvēsturi, pilsētas, skolas un kopsaimniecības "Piltene" vēsturi.

Piltenes vidusskola, arhitektūras pieminekļi, kultūras objekti, muzeji

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: