Piemineklis II pasaules karā kritušajiem , pieminekļi

Piemineklis II pasaules karā kritušajiem rajona iedzīvotājiem (1977). Tēlnieks Kārlis Dane.

Piemineklis II pasaules karā kritušajiem, pieminekļi

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: