Vecventa , upes

Vecventa – vecupe, pēc nostāsta, Venta kādreiz pirms 1709.gada tecējusi gar pili, kuras iemītnieki garāmbraucošajiem tirgotājiem prasījuši lielu muitu, tāpēc izrakts kanāls no Pīku pārceltuves līdz Landzei. Ūdens šo taisno ceļu ātri izgrauzis, bet Ventas līkums palicis par vecupi. Šis nostāsts saistāms ar 1709.gada plūdiem.

Vecventa, upes

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: