Dzelzkalnu brāļu kapi , kapi

Piltenes apkārtnē ir daudz ievērojamu vietu, tai skaitā uz robežas ar Ugāles pagastu netālu no Dzelzkalnu mājām atrodas latviešu nacionālajiem partizāniem veltītais piemineklis un Dzelzkalnu brāļu kapi, kur apglabāti pretošanās kustības dalībnieki.

Dzelzkalnu brāļu kapi, kapi

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: